مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی آلمان

مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی آلمان

چاپ

مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی آلمان

 

درخواست رواديد بايد شخصاٌ ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست رواديد امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست رواديد تحصیلی بطورمعمول 6 تا 8 هفته بطول می انجامد. مدارک باید در دو دسته جداگانه و به ترتیب زیر در روز مصاحبه به مصاحبه کننده درسفارت ارائه گردد.

 

اطلاعیه مهم

از تاریخ اول اکتبر 2019 (برابر با 9/7/1398) باید همه‌ی مدارک مربوط به درخواست ویزای ملی را بهمراه ترجمه‌ی آنها به زبان آلمانی ارائه نمایید.
لطفاً توجه داشته باشید که فقط درخواست‌هایی پذیرفته شده و مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت که مدارک مربوط به آنها بصورت کامل تحویل داده شده باشند. سفارت مدارک ناقص را قبول نمیکندیا نهایتا 2 هفته جهت رفع آن به شما فرصت میدهد. پس در زمانبندی اخذ پذیرش، زمان انتظار جهت درخواست ویزا و روز درخواست ویزا دقت لازم را بعمل آورید.

تمامی کپی ها باید در سایز A4 ارائه شود حتی اگرمدرک اصلی ابعاد متفاوتی دارد.

توجه داشته باشید که مدارک به ترتیب زیر و به صورت اصل یا کپی باید به سفارت آلمان ارائه داده شود و اصل مدارکی که در دسته های زیر بصورت کپی ذکر شده است باید تماما در روز مصاحبه همراه برده شود.

دسته اول:

دسته دوم: